Personvernpolicy

Vilkår og Cookies

1. Kjøpsinformasjon

Bestilte produkter forblir HÄLSINGS eiendom inntil de er fullt betalt.

Din bestilling vil bli sendt fra vårt sentrallager i Helsingborg. Endringer og tillegg må gjøres før bestillingen din behandles og sendes fra oss. Dersom du oppdager feil i bestillingen din, er det derfor viktig at du kontakter oss umiddelbart for å endre bestillingen om mulig.

Ved åpenbare feil (f.eks. feilpris, trykkfeil etc.) forbeholder vi oss retten til å rette feilen i etterkant. Hvis du ikke er fornøyd med vår rettelse, har du selvfølgelig rett til å kansellere bestillingen din. Vi forbeholder oss også retten til ikke å legge inn en bestilling i tilfeller hvor varen er utsolgt.

2. Priser og betalingsmåter

Alle priser er oppgitt inkludert mva innenfor EU og eksklusiv mva utenfor EU. Etter at en bestilling er bekreftet, kan prisen kun endres på grunn av forhold som vi ikke har kontroll over (f.eks. krig, naturkatastrofer etc.) og ved åpenbare unøyaktigheter i oppgitt pris.

3. Leveringsinformasjon

HÄLSING sender utekjøkken ferdigmontert hjem til kunden. Tyngre varer leveres på paller, noe som foregår på gateplan på hverdager mellom 08-17. Vi tilbyr gratis frakt innen fastlandet. Vi forbeholder oss retten til å belaste kunden for ekstra frakt for leveranser utover normalt. Dersom kunden ikke mottar / løser inn frakten, vil kunden bli belastet for returfrakt og administrasjon.

Du vil bli varslet om eventuelle avvik fra vanlig leveringstid eller informasjonen på nettsiden i forbindelse med ordrebekreftelsen, eller i etterkant via egen e-post. Du har da selvfølgelig rett til å frafalle, eller endre bestillingen din. Skulle noen av produktene du har bestilt ha vesentlig lengre leveringstid enn andre produkter på bestillingen din, kan vi i noen tilfeller dele opp bestillingen din.

Hent selv - Bestill varen din på nett og hent den så når det passer deg på vårt lager i Helsingborg.

4. Transportskader og feilhåndtering

Transportørens ansvar som transportør inntrer når transportøren med egnet personale har tatt over sendingen for transport og opphører når sendingen er levert til mottageren på bestemmelsestedet eller stilt til disposisjon for denne. Skade, reduksjon eller tap som er synlig skal anmeldes umiddelbart ved mottak av godset og noteres i det kvitterte eksemplaret av transportdokumentet eller annen dokumentasjon. Mottager av en sending plikter ved mottak å umiddelbart kontrollere om varen har en skade som er skjult av emballasjen. Skjult skade skal snarest anmeldes til transportøren og senest syv (7) kalenderdøgn fra mottak av sendingen. Ved en bestilling som er feilaktig ekspedert, anbefaler vi deg å anmelde det snarest mulig til oss. En ny korrekt levering kommer til å skje til deg per omgående uten ekstra kostnad.

Force Majeure - HÄLSING er ikke ansvarlig for skade eller forsinkelse som skyldes etterslep, myndighetstiltak, mobilisering, krig, beslag, valutarestriksjon, systemsvikt, feil eller restriksjon i leveranser fra underleverandører, streik, lock-out, boikott, blokade eller andre lignende forhold som enten hindrer eller vanskeliggjør HÄLSINGs oppfyllelse av avtalen i en slik grad at det kun kan skje til unormalt høye kostnader.
5. Garanti og klage

Vi strever etter at du som kunde skal føle deg trygg når du handler hos oss. Derfor tilbyr vi svært gunstige garantivilkår. Garantien gjelder funksjonsfeil som oppstår under garantitiden. Garantien gjelder ikke feil som oppstår ved eller etter egen forandring av produktenes funksjon og utseende som for eksempel ombygging, oppgradering eller annen konfigurering av produktet. Vi gir deg generelt 10 års garanti på våre utekjøkken bortsett fra visse slitasjedeler. Før en garantireparasjon eller et garantibytte kan godkjennes, må vi undersøke produktet. Hvis det viser seg at produktet ikke er heftet med en garantifeil, men en såkalt håndteringsfeil (inkluderer feilaktig innstilt produkt, skade som kommer av uaktsomhet m.m.) har vi rett til å debitere deg undersøkelseskostnaden. Fraktkostnader og håndteringsgebyr påløper.

6. Angrerett og Åpent kjøp

Vi tilbyr deg 14 dagers angrerett fra du mottar produktet, forutsatt at produktet er ubrukt. Angreretten gjelder ikke varer som er bygget etter personlig instruks. For å benytte angreretten ber vi deg gi beskjed så snart du vet at du ønsker å angre kjøpet. Husk at du er ansvarlig hvis produktet er skadet når det sendes tilbake til oss, så sørg for at produktet er godt pakket inn. I tilfeller hvor tilbehør mangler eller det er fysisk skade, forbeholder vi oss retten til å kreve et gebyr for å gjenopprette produktet til funksjonell tilstand. Ved bruk av angreretten er du som kunde ansvarlig for returfrakten (husk at returkostnadene kan være høye, opptil 10 000 SEK). Andre kostnader, som kostnaden for varen og frakt fra oss til deg vil bli refundert. En refusjon/kreditering skjer primært til den opprinnelige betalingsmetoden, som normalt skjer innen 10 virkedager etter at vi mottar og godkjenner returen din. Refusjon kan kun gjøres til det samme kortet som ble brukt ved kjøpet.

Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten, må du sende klar beskjed om din beslutning om å gå fra avtalen til info@halsingkitchen.se
Angreskjema er tilgjengelig på Konsumentverkets hjemmeside www.konsumentverket.se

For at du skal rekke å benytte deg av angreretten i tide, er det tilstrekkelig at du sender inn din melding om at du har tenkt å benytte deg av angreretten før angrefristen er utløpt.
7. Personopplysninger

En personopplysning er all slags informasjon som direkte eller indirekte kan kobles til en fysisk person som er i live. Også bilder og lydopptak av individer som databehandles kan være personopplysninger selv om ingen navn er nevnt. Krypterte opplysninger og forskjellige slags elektroniske identiteter som for eksempel IP-nummer, regnes som personopplysninger hvis de kan kobles til fysiske personer.

Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg som kunde og i hvilken hensikt?
Navn, adresse, mobilnummer, personnummer, IP-adresse for administrering av innkjøpene dine, markedsføring via fysiske utsendelser: som for eksempel gaver, invitasjoner, regnskapsformål. Ved betaling med SVEA, hentes personopplysninger med hjelp av personnummeret ditt. Dette som en forsikring om at leveransen sendes til den folkeregistrerte adressen.

Rettslig grunnlag Denne innsamlingen av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i følge kjøpsavtalen. Hvis disse opplysningene ikke oppgis, kan vi ikke oppfylle forpliktelsene og må derfor avvise kjøpet ditt. Behandlingen er nødvendig for å imøtekomme vårt og våre kunders berettigede interesse av å evaluere, utvikle og forbedre produktene, tjenestene og systemene våre.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?
Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig i den aktuelle hensikten.
Personopplysningene dine lagres i en (1) måned eller til du som kunde har valgt å aktivt slette informasjonen din. Deretter vil bare informasjon som er nødvendig som følge av regnskapsloven, spares.

Hvordan håndterer vi personnummer?
Vi kommer bare til å behandle personnummeret ditt når det er nødvendig i sakens anledning, for eksempel for sikker identifikasjon eller av en annen maktpåliggende grunn. Vi minimerer alltid bruken av personnummeret ditt i så stor utstrekning som mulig.

Hvordan beskyttes personopplysningene dine?
Vi er de eneste som eier informasjonen som samles inn på dette nettstedet. Din personlig identifiserbare informasjon vil ikke selges til eller utveksles med en annen bedrift uten ditt samtykke. Derimot kan opplysningene dine deles med våre underleverandører, såkalte databehandlere.

Hvem kan vi i så fall komme til å dele personopplysningene dine med?
Personopplysningene dine kan deles med og behandles av våre enkelte samarbeidspartnere som for eksempel plattformleverandører og sosiale medier, i tråd med de ovennevnte formålene. Der det er nødvendig for at vi skal kunne tilby våre produkter og tjenester, deler vi personopplysningene dine med bedrifter som er såkalte databehandlere for oss. En databehandler er et firma som behandler informasjonen for vår regning og som vi har databehandleravtale med for å maksimere våre kunders sikkerhet.
Når personopplysningene dine deles med databehandlere, skjer det bare i hensikter som er i tråd med grunnen til at vi har samlet inn informasjonen (f.eks. for å kunne oppfylle våre forpliktelser i følge kjøpsavtalen). Vi kontrollerer alle databehandlere for å sikre at de kan gi tilstrekkelige garantier for sikkerhet og taushetsplikt når det gjelder personopplysninger. Vi har skriftlige avtaler med alle databehandlere der de garanterer sikkerheten for de personopplysninger som behandles og forplikter seg til å følge våre sikkerhetskrav.
Vi treffer en rekke sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine. Bare medarbeidere som skal utføre en spesifikk jobb (f.eks. fakturering eller kunderådgivning) får tilgang til personlig identifiserbar informasjon og de datamaskiner/servere som brukes for å lagre personlig identifiserbar informasjon lagres i et sikkert miljø. Opplysningene dine lagres ikke lenger enn den tiden vi har angitt ovenfor.
Det kan også skje at vi overfører personopplysninger til underleverandører hvis vi finner det nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser mot deg som kunde.
Hvilke rettigheter har du som registrert?

Rett til informasjon
Rett til registerutskrift
Rett til retting
Rett til sletting («retten til å bli glemt»)
Rett til begrensing av behandling
Rett til å klage
Dataportabilitet
Klage
Erstatning

Som kunde har du rett til å motta informasjon gratis én gang i året – etter skriftlig forespørsel til oss på adressen oppgitt ovenfor – om hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og hvordan disse opplysningene brukes. Du har også rett til å be om at vi retter eller sletter uriktige opplysninger om deg.
Du har også rett som kunde til å be om å bli glemt og dermed slettet fra våre systemer. Nødvendige personopplysninger som navn og adresse forblir i vårt forretningssystem for å oppfylle kravene i regnskapsloven. Imidlertid er opplysninger som telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og eventuelt personnummer fjernet.
Vi ønsker også å informere deg om at markedsføring som er knyttet til nettleseren din og som er informasjonskapselbasert, må du deaktivere selv i nettleserinnstillingene.
Send e-post til info@halsingkitchen.se og oppgi at vi sletter all informasjon om deg som kunde. Du vil da motta et skriftlig svar på at handlingen er iverksatt. MERK at i forbindelse med at du som kunde blir glemt i våre systemer er det opp til deg som kunde å demonstrere et eventuelt tidligere kjøp.
Som kunde har du også rett til dataportabilitet. Hvis vår rett til å behandle dine personopplysninger er basert enten på ditt samtykke eller oppfyllelse av en avtale med deg, har du rett til å be om at opplysningene om deg og som du har gitt oss overføres til en annen personopplysningsansvarlig (slik- kalt dataportabilitet).

Du har også rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger som er lagret i våre systemer. Retten til å protestere gjelder når personopplysninger behandles for å utføre en oppgave av allmenn interesse, som ledd i myndighetsutøvelse eller etter en interesseavveining.

Dersom du mener at vi som personopplysningsansvarlig har behandlet opplysningene dine i strid med personvernforordningen, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Datatilsynet tar alle klager til etterretning og foretar en vurdering av om det skal settes i gang tilsyn.

Om erstatning skriver Datatilsynet «En person som har lidd skade på grunn av at hans eller hennes personopplysninger er behandlet i strid med personvernforordningen, kan ha krav på erstatning fra den eller de personopplysningsansvarlige som har deltatt i behandlingen. ". Det betyr at du har rett til å kreve erstatning fra behandlingsansvarlig eller personopplysningsassistent, eller reise erstatningssøksmål for retten.

Ønsker du å lese mer om forbrukernes rettigheter angående personopplysninger kan du lese hos det svenske datatilsynet, som er ansvarlig myndighet.
Hva er informasjonskapsler og hvordan bruker vi dem?
Informasjonskapsler brukes for å maksimere en nettsides funksjoner og derved kunne forbedre handleopplevelsen. Ved hjelp av informasjonskapsler kan nettsiden f.eks. holde styr på hvilke varer du har lagt i handlekurven.
En informasjonskapsel er en tekstfil lagret på datamaskinen din som inneholder informasjon som hjelper nettstedet med å identifisere den besøkende.
Det finnes to typer informasjonskapsler og vi bruker begge. En type lagrer en fil permanent på datamaskinen din, disse brukes til for eksempel å kunne måle hvordan du som besøkende beveger deg på nettsiden.
Den andre typen informasjonskapsler som ofte brukes er "Session Cookies". Mens du besøker nettstedet, distribuerer webserveren vår en unik identifikasjonsstreng for ikke å forvirre deg med andre besøkende. En "Session Cookie" lagres aldri permanent på datamaskinen din, men forsvinner når du lukker nettleseren. Vi bruker også tredjeparts informasjonskapsler for å maksimere handleopplevelsen. For at du skal kunne bruke halsingkitchen.se uten problemer, kreves det at du har informasjonskapsler aktivert.

Kan du kontrollere bruken av informasjonskapsler selv?
Ja. Hvis du ønsker å avstå fra å bruke informasjonskapsler, slå det av i nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Tilnærmingen varierer avhengig av hvilken nettleser du har. Dette betyr imidlertid at funksjonaliteten til nettsiden er begrenset.
Les mer om informasjonskapsler på Post- og telestyrelsens nettsider (https://www.pts.se/).
Hvis du ønsker å slå av markedsføring som foregår utenfor vår plattform, gjør som nedenfor. Merk at denne typen markedsføring kun kan slås av av deg selv.

Slik slår du av interessebasert markedsføring fra Facebook / Instagram:
https://www.facebook.com/ads/preferences/edit/ - Under overskriften "annonseinnstillinger".

Slik slår du av interessebasert markedsføring fra Google:
Hvis du ikke er logget på en Google-konto, kan du gå til https://adssettings.google.com/anonymous Klikk på de to blå knappene ved siden av overskriftene for å gjøre dem grå. I boksene som vises, klikk på "Deaktiver". Hvis du er logget på en Google-konto: Gå til https://adssettings.google.com/authenticated Klikk på den blå knappen til høyre for tittelen for å gjøre den grå. En boks vil nå vises, klikk på "Deaktiver".
8. Kontakt

HÄLSING i Helsingborg AB
559067-5178
Allerumsvägen 330
25476 Allerum